Op vrijdag 22 september was het strapdag! 

Dank u wel aan allen die met de fiets, de step of te voet naar school kwamen...

Ook Victor, onze nieuwe mascotte van het verkeer, feliciteerde ons!

Hij bracht voor iedereen een cadeautje mee om onze fiets wat op te pimpen en gaf elk kind een fluokaart...

Zowel kleuter als lager sloten deze dag af met het dansen op het strapdaglied &

het maken van een stevige wandeling. 

IMG2864IMG2861IMG2865IMG2863