Samen de kerstboom versieren.

Overtollige kerstballen kwamen in de winkel terecht : zo konden we tijdens het vrij spel nog meer ballen kopen: voor één kerstbal betalen we één centje, voor drie kerstballen betalen we dus drie centjes, zo kwamen de kleuters zelf tot de ontdekking dat 2 en 1 gelijk is aan 3.

kerstwinkel
kerstboom-versieren

Begrippen oefenen met kaarsen : kort, lang, dik, dun, even lang, ... .

Kaarsen rangschikken van kort naar lang.

Woordherkenning en letterherkenning werd ook geoefend.

cw1
cw2
cw

Een kerstspelletje spelen op de computer;

Tellen met sterren :

De letter K werd aangebracht : in de kerstboom tekenden we op kerstballen woordjes die beginnen met deze letter.

We knutselden onze eigen kerstboom.

kerstboom-knutselen2
kerstboom-knutselen

Met de blokken bouwden we een stalletje.

Ook deze keer kwam de schrijfdans aan bod, met beide handen tekenden en versierden we de kerstboom op mooie kerstmuziek.

schrijfdans2
schrijfdans

Een wedloopspelletje waar we om ter vlugst de kerstboom moesten versieren.

wedloopspel3
wedloopspel2
wedloopspel1

Met de hele klas speelden we het kerstverhaal na.

Lekkere kerstkoekjes bakken om de week af te sluiten.

kerstkoekjes4
kerstkoekjes2
kerstkoekjes3
kerstkoekjes